Ngày 6

Đừng vội đi nhanh,
Đừng lo đi chậm,
Không đúng không sai,
Không cao không thấp,
Việc trước mặt mình là Pháp,
Người trước mặt là Thầy,
Ngay ở chỗ khó đó là cơ hội.
Làm việc gì cũng đầy nội lực
Tứ trụ thiền tâm, cần miên mật thực hành
Tự nhắc mình bài học luôn luôn quay về với tâm An Bình.
….
Cuối ngày rồi, 🙄
#%#%&-(🤬)$%&$/?
Mô Phật 🙏

LataHa 11.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>