March 10, 2022
Sound of SunlightWhen the air is brightened by a visitIt welcomes this new presenceAbiding in its own sweetly deep silenceThis sunlight has its own delicate sound
Tác phẩm này mình vẽ năm 2018, đó là một ngày nắng rực rỡ của mùa hè, mình rất thích ngắm nắng và những chiếc bóng của lá đổ xuống như đang nhảy múa. Một khoảng sân vườn xanh mướt rất yên lành
Tác phẩm: Ngày nắng 3
Chất liệu: Màu nước trên giấy Arches
Kích thước 28 x 38 (cm) – 2018
Tác Giả: Thảo Nguyễn
Giá bán: Inbox
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>