October 8, 2022
Ngày 4
Hôm nay, thách thức bản thân một ngày thật sự lười biếng.
Tưởng dễ hóa ra không phải.
Với một tâm trí bận rộn thì việc không làm gì cũng là một thách thức hơi bị khó.
Cái mặt trong hình là mình khi đang vượt khó đó.🤣
A lazy day
LataHa 08.10.2022
Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>