November 22, 2022
Tác phẩm: Tĩnh
Chất liệu: Màu nước trên giấy Arches
Kích thước 28 x 38 (cm) – 2017
Tác Giả: Thảo Nguyễn
Giá bán: inbox
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>