Tác phẩm: Tĩnh vật hoa
Chất liệu: Màu nước trên giấy Arches
Kích thước 28 x 38 (cm) – 2017
Tác Giả: Thảo Nguyễn
Đã bán
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>