Tác phẩm: Ngày nắng 2
Chất liệu: Màu nước trên giấy Arches
Kích thước 28 x 38 (cm) – 2019
Tác Giả: Thảo Nguyễn
Đã bán
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>