November 22, 2022
Tác phẩm: Hoàng Yến
Chất liệu: Màu nước trên giấy Arches
Kích thước 28 x 38 (cm) – 2018
Tác Giả: Thảo Nguyễn
Giá bán: Inbox
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>