Dưới đây là một trích đoạn mình mở ngẫu nhiên trong quyển sách:

X thân mến,
Bạn viết cho tôi rằng bạn muốn có một “chiếc neo trong biển thay đổi”. Vâng, không phải tất cả chúng ta đều như thế sao? Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có “sự an toàn”, nhưng đó là nơi niềm tin ngự trị. Điều tôi có thể nói với bạn về “biển thay đổi” của bạn là không thể tránh khỏi: Bản thân sự thay đổi là một trong những biến số cố định. Không có gì và không có ai là tĩnh. Tất cả chúng ta đều đang trong quá trình trở thành một thứ gì đó khác – hy vọng sẽ trở thành chính chúng ta nhiều hơn.
Bạn viết rằng anh trai may mắn của bạn có một công việc an toàn – và anh ấy sẽ sở hữu công việc đó cho đến khi mất nó. Bản thân bạn vốn dĩ là công việc an toàn nhất. Là một Nghệ sĩ, công việc thường xuyên của bạn là đáp ứng với thế giới luôn thay đổi. Có lẽ bạn nghĩ tôi thiếu tế nhị. Có lẽ thế, nhưng những gì tôi nhận thấy là giấc mơ về một thế giới không đổi luôn lẩn tránh tôi trong khi giấc mơ về một thế giới liên tục thay đổi mang lại cho tôi một sự yên bình dễ chịu.
Tôi có thể thấy rằng bạn đang cố thu hút tôi vào toàn bộ cuộc trò chuyện về nghệ thuật và tiền bạc, và tôi không nghĩ rằng đó là cuộc trò chuyện mà chúng ta thực sự cần phải có. Quan điểm của tôi là: tại sao phải chờ đợi được trả tiền để làm điều gì đó mà bạn yêu thích? Làm nghệ thuật vì tình yêu và tiền bạc nói chung là sẽ đi theo sau. Yêu tiền đến mức loại trừ sự sáng tạo và bạn sẽ vừa bị cản trở vừa đau khổ. Khi tôi kiếm được tiền từ nghệ thuật của mình, điều mà tôi thường làm trong những ngày này, tôi nghĩ mình là một người may mắn, nhưng tôi luôn đặt mục tiêu làm nghệ thuật cho dù có ai trả tiền cho tôi để làm điều đó hay không.
Điều này mang lại cho tôi một cảm giác rộng lớn.

Bản dịch của mình có thể hơi lủng củng, nếu bạn đọc được tiếng anh, thì có thể đọc bản gốc ngay bên dưới nhé

Dear X
You write me that you want an “anchor in the sea of change”. Well, don’t we all? It would be wonderful if we had “security”, but that is where faith comes back in. What I can tell you about your “sea of changes” is that there is no avoiding it: Change itself is the one permanent variable. Nothing and no one is static. We are all in the process of becoming something else – hopefully, more of ourselves.
You write that your lucky brother has a secure job – and he does until he loses it. You yourself may be the most secure job. As an Artist, your constant job is to respond to the ever-changing world. Perhaps you think I am being insensitive. Perhaps I am, but what I have found is that the dream of a constant world eludes me while the dream of a constantly changing world gives me an accommodating peace.
I can see that you are trying to lure me into the whole conversation about art and money, and I do not think that is a conversation we really need to have. My point is this: why wait to be paid to do something that you love? Make art for the love of it and money generally follows. Love Money to the exclusion of your art and you will be both blocked and miserable. When I earn money at my art, which I often do these days, I think of myself as one lucky fellow, but I always aim to make art whether anyone is going to pay me to do it or not.
This gives me a sense of largesse.

Nguồn ảnh: The Treasure You

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>