Ngày 7

Hôm nay nhận diện được mình thường hay chiều con một cách vô điều kiện nên tụi nhỏ quậy banh nóc luôn. Rồi từ đó cũng nhận diện được tâm trí thích cái gì nhẹ nhàng dễ chịu chứ cái gì hơi mệt là nó né lẹ lắm. Vì vậy mà mình chiều nó riết nó đâm ra cứng đầu, nó leo lên cầm quyền làm chủ suy nghĩ và xúc cảm của mình luôn.
Nhận diện được mình thích ở một mình về mặt vật lý nhưng tâm trí thì không. Nó sợ bị nhìn thấy nên nó khéo léo pha đủ chiêu trò khiến mình bận rộn.
Hôm nay ngồi thiền mà đứa trẻ bên trong nó cũng hơi mất thời gian để hợp tác.
May mắn trên hành trình này mình có những người thầy hướng dẫn và những người bạn đồng hành.
Quá trình chuyển hóa tâm và xây dựng nội lực
Dù hơi mất thời gian một chút nhưng cuối cùng cũng phải cảm ơn em bé đã chịu hợp tác.
Bài học rút ra từ những quan sát này của mình đó là mỗi lúc một việc mà thôi.
Và yêu thương đúng cách thì càng cần sự kỷ luật và nghiêm khắc đúng lúc đúng chỗ.

LataHa 12.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>