Khai vấn

Hành trình đi tìm kho báu của chúng ta sẽ đi qua 4 HÒN ĐẢO – 4D

Mọi việc diễn ra đều có lý do, Bạn được sinh ra với một sứ mệnh riêng và bạn có mặt trên hành tinh này để tạo ra sự khác biệt.

Define your life

Xác định vạch Xuất phát của bạn

Discovery YOU

Khám phá ước mơ và chơi với nỗi sợ

Destroy roadblock

Khám phá ước mơ và chơi với nỗi sợ

Drive the Transformation

Khai phóng sức mạnh bên trong bạn và chuyển hóa cuộc sống

ARE YOU HAPPY?

Bạn đang làm chủ hay làm thuê cho cuộc sống của mình?

Nếu bạn tiếp tục cuộc sống của bạn như hiện tại thì bạn sẽ trở thành người như thế nào?

Nếu bạn tiếp tục ở trong môi trường mà bạn đang có thì bạn sẽ trở thành người như thế nào?

Nếu bạn tiếp tục ở bên cạnh mối quan hệ mà bạn đang có thì bạn sẽ trở thành người như thế nào?

“Nếu người ta dốc sức để chinh phục mục tiêu cũng nhiều như khi người ta biện hộ cho sự thất bại, thì họ sẽ bất ngờ về chính mình. Nhưng trước hết, bạn phải thoát khỏi Đảo Một – Ngày – Nào – Đó đã.”

Brian Tracy - Sách Ngừng Viện Cớ

>