LIÊN HỆ

Bản quyền


Toàn bộ nội dung bao gồm các bài blog và các bản dịch được viết và đăng lên đều thuộc bản quyền của The Treasure You (trừ các phần trích dẫn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được đặt trong dấu ngoặc kép)
Toàn bộ các hình ảnh được đăng tải trên web (trừ những hình ảnh có trích dẫn nguồn) đều thuộc quyền sở hữu của The Treasure You.
Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” (share) trên website hoặc copy đường link dẫn đến bài viết khi share trên Facebook cá nhân hoặc các nền tảng khác… Tuy nhiên, tất cả mọi hình thức đăng tải lại quá 25% nội dung bài viết hoặc trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.
Mọi thông tin trao đổi, viết bài, cộng tác hoặc khai vấn và xin vui lòng gửi tới địa chỉ email: Coach.thao@gmail.com
Cảm ơn Bạn!>