Mỗi chúng ta sẽ có rất nhiều lần bước vào vùng hổng biết. Nhiều khi bước vào vì lỡ sa chân; nhiều khi vào là vì cái vùng thoải mái ngày càng bó hẹp, phải tìm kiếm vùng trời mới để trưởng thành hơn.

Tụi mình thì hay gọi vui nó là vùng sợ hãi. Vì hổng biết nó có gì trong đó nên đâm ra sợ. Nỗi sợ lại cũng được biểu hiện nhiều cung bậc khác nhau, nếu mà sợ quá ú té bỏ chạy thì thôi hổng có chuyện để kể nữa; còn đàng này vừa sợ vừa thích, vậy với vui. Nhỉ!

Kỷ niệm làm tập 2 podcast với cô Stephanie Wood. Hai đứa có vẻ hợp cạ, hẹn nhau tháng sau lại gặp nhau tiếp 🙂

—-

Are you scare of the don’t know area? Let jump right in our podcast for gain new perspective

https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/if-not-knowing-scares-you-and-may-inhibit-you-in-your-business-we-have-tips/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>