Tập này làm ngay sau giờ làm việc của mình nên hơi vội và do sau một thời gian bị covid nên hay bị hụt hơi khi nói chuyện.

Do kết nối hơi thiếu ổn định nên đoạn đầu mình hơi bị lạc đề do nghe câu hỏi không rõ. 

Về môi trường làm việc, cá nhân mình thích không gian ở văn phòng hơn vì mình thích cảm giác làm việc chuyên nghiệp. Khi mình ở nhà thì hay bị xao nhãng bởi nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên việc thay đổi giữa văn phòng và làm ở nhà thỉnh thoảng vẫn mang lại cho mình những trải nghiệm tuyệt vời.

Hãy nghe thêm các chia sẻ qua tập podcast ở đường link bên dưới nhé.

— 

I really like the lifestyle of my colleague – Stephanie. Her lifestyle inspiring me with her nature connection. Something that I miss in my personal life and craving for that.

For you, doesn’t matter where you’re working. At home or in an office, the most important is to connect to yourself.

Here more sharing from us over the podcast – Here’s the link: https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/how-to-create-your-own-unique-workplay-environment/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>