Làm thế nào để biết một môi trường có lành mạnh cho mình hay không?

Đây là câu hỏi cực kì hay mà rất ít người được biết. Vì thường thì chúng ta sẽ bị hoặc tự ngó lơ đi bằng cách chấp nhận chịu đựng và rồi nghiêm nhiên mọi thứ trở nên mặc định.

Khi và chỉ khi bạn biết bản thân mình muốn gì và không muốn gì thì bạn mới biết được câu trả lời

— 

You will never know if you don’t even know what you want or don’t want.

Have a try on what Stephanie practice on me. That’s helpful!.

Here the details of our share here: https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/entrepreneurs-how-to-create-your-healthy-work-environment/

[bvlq_danh_muc]
Share your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}