Bất kể ngành nghề nào từ dịch vụ, sản phẩm đều cần xác định ngách riêng của mình. Cùng một dịch vụ/cùng một sản phẩm nhưng mỗi người và mỗi doanh nghiệp sẽ có những thế mạnh riêng, lợi thế riêng mà không ai giống ai cả.

Đối với nghề Coach, việc xác định ngách lại còn là một trong những điều cực kì quan trong theo suy nghĩ riêng của mình. Vì nếu không, chính bản thân người coach có thể bị lạc lối trong chính ma trận các con đường khác nhau.

Một chữ đơn giản thôi là Khai vấn doanh nghiệp (Business Coach) thì ngay trong bản thân nó đã bao hàm rất rất nhiều những ngách nhỏ khác nhau như là coach cho dàn lãnh đạo (Executives coach); coach cho đội nhóm (team coach); coach nghề nghiệp (Career coach) hay coach cho những người chuẩn bị làm quản lý (Manager coach, first time manager coach), vv…

Trong khuôn khổ podcast ngắn thì không thể chia sẻ được hết các trải nghiệm/kinh nghiệm trong việc tìm ngách. Nhưng hy vòng rằng bạn sẽ nghe được những góc nhìn khác nhau để bạn có thêm nhiều tham chiếu cho chính bạn.

Chỉ có trải nghiệm thực tế mới giúp bạn tìm được con đường riêng.

Understand what you need, what you really want is the key. Any products/ any services including coach from individual service or from the corporates are the same.

With the same product, but you can add in your own unique style, your secret sauce that make the product/service you provide to your customers special. Special here means suitable/ fit in. You don’t have to force yourself to be someone else.

I hope the sharing from Stephanie & I will help you gain more perspectives for your own reference.

https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/entrepreneurs-how-to-begin-to-create-and-own-your-unique-niche/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>