Trao quyền cho người khác còn có ý nghĩa của sự tin tưởng

Tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng – và Tin vào người mình trao quyền. Có khi họ còn làm tốt hơn cả mình nữa đấy

Thảo cũng học được từ Stephanie 1 góc nhìn vô cùng quý giá mà trước giờ mình chỉ thấy một phía của nó. 

Nghe tập podcast bên dưới để biết thêm chi tiết nhé

— 

Delegate in ways that work for you!

Can you trust people enough to delegate or another way of saying – Empower them?

Hear our conversation with more sharing over the podcast: https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/entrepreneurs-delegate-in-ways-that-work-for-you-with-thao-and-stephanie/

[bvlq_danh_muc]
Share your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}