December 24, 2022

18 Minutes – By Bregman Partners

What can you do with 18 minutes a day? I didn’t just read this, I digested it. This is the third book this year that gives me a sense of

Read More
December 10, 2022

How to Create Your Healthy Work Environment

Làm thế nào để biết một môi trường có lành mạnh cho mình hay không? Đây là câu hỏi cực kì hay mà rất ít người được biết. Vì thường

Read More
November 12, 2022

The Coaching Habit: Say Less, Ask More & Change the Way You Lead Forever by Michael Bungay Stanier

Coaching, to me was a breakthrough knowledge that I ever learned. It changed the way I see things and the way I approach my own life. It gave me access

Read More
October 10, 2022

Entrepreneurs! How to begin to Create and Own your unique Niche

Bất kể ngành nghề nào từ dịch vụ, sản phẩm đều cần xác định ngách riêng của mình. Cùng một dịch vụ/cùng một sản phẩm nhưng mỗi người và mỗi

Read More
September 7, 2022

How to Create your own unique Work/Play Environment

Tập này làm ngay sau giờ làm việc của mình nên hơi vội và do sau một thời gian bị covid nên hay bị hụt hơi khi nói chuyện. Do

Read More
August 28, 2022

COVID và những cái “ngộ”

10 ngày bị covid đã giúp mình có những cái “ngộ” mà hồi trước giờ hổng có nhận ra. Ngộ đầu tiên đó là đừng có tối ngày khoe khoang

Read More
>