COVID và những cái “ngộ”

10 ngày bị covid đã giúp mình có những cái “ngộ” mà hồi trước giờ hổng có nhận ra. Ngộ đầu tiên đó là đừng có tối ngày khoe khoang

Read More

Người sống CŨNG CẦN PHẢI hồi sinh

Quyển sách này đã đi cùng với mình trong chuyến hành trình tâm linh hồi đầu tháng 8 vừa rồi. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận được từ quyển

Read More

Lời thật lòng

“THỪA NHẬN LÀ BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ CẢI THIỆN” Buổi khai vấn hôm nay với   người Coach của mình, dẫn Thảo đến một chiêm nghiệm rất là sâu sắc cho

Read More

Breaking the Habit of Being Yourself (EN)

Since I was young, I have always wondered why things are happening the way they are, why people are stuck in their own lives, and thousands of why questions keep

Read More
>