June 26, 2023

Start with Why (Bắt đầu bằng câu hỏi tại sao?) – Simon Sinek

Đây không phải là tóm tắt sách, và mình cũng chả nói

Xem thêm...
May 30, 2023

Hai quyển sách “chữa lành” mình vừa đọc gần nhất

Đọc xong hai quyển sách cứ như đứng ở giữa hai tấm

Xem thêm...
April 8, 2023

Bốn thỏa ước

2022 khởi động với một chương mới trong cuộc đời mình và

Xem thêm...
April 8, 2023

Người trồng rừng

Quyển sách được tặng bởi một tình yêu to bự của mình.

Xem thêm...
April 8, 2023

NYM – Tôi của tương lai

Một bức thư tình , mình viết cho Nym sau khi đọc

Xem thêm...
January 29, 2023

Dám mơ lớn – Indra Nooyi

Quyển sách này lúc mua mình bị ấn tượng bởi 2 thứ:

Xem thêm...
January 28, 2023

Tiếng nói của Tri Thức (Don Miguel Ruiz & Janet Mills)

Quyển sách này đọc mãi, đọc mãi gần 1 tháng mới xong

Xem thêm...
January 28, 2023

Educated – Được học (Tara Westover)

Quyển sách này không chỉ mang lại cho mình sự bất ngờ

Xem thêm...