April 8, 2023

Bốn thỏa ước

2022 khởi động với một chương mới trong cuộc đời mình và

Xem thêm...
April 8, 2023

Người trồng rừng

Quyển sách được tặng bởi một tình yêu to bự của mình.

Xem thêm...
April 8, 2023

NYM – Tôi của tương lai

Một bức thư tình , mình viết cho Nym sau khi đọc

Xem thêm...
January 29, 2023

Dám mơ lớn – Indra Nooyi

Quyển sách này lúc mua mình bị ấn tượng bởi 2 thứ:

Xem thêm...
January 28, 2023

Tiếng nói của Tri Thức (Don Miguel Ruiz & Janet Mills)

Quyển sách này đọc mãi, đọc mãi gần 1 tháng mới xong

Xem thêm...
January 28, 2023

Educated – Được học (Tara Westover)

Quyển sách này không chỉ mang lại cho mình sự bất ngờ

Xem thêm...
January 28, 2023

Cởi trói linh hồn – Hành trình vượt qua giới hạn của chính mình (Michael A. Singer)

Quyển sách này mình đọc lần đầu tiên vào năm 2018, có

Xem thêm...
October 21, 2022

THIS IS DAY ONE – Đây là ngày đầu tiên

Quyển sách này mình mua ngay từ cái nhìn đầu tiên vì

Xem thêm...