Tinh thần sống

Cái cây bé tí Nhúm đất tẻo teo Cành thì trơ trọi

Xem thêm...

Chạm vào không

Trong thinh lặng, Tối om om. Muôn ngàn kiếp, Hóa như sương.

Xem thêm...