November 10, 2022

30+ bài học cuộc sống mình đúc kết được trong hơn 30 năm qua

1. Ba mẹ cũng từng là những đứa trẻ, ba mẹ cũng

Xem thêm...
October 22, 2022

Always the learner, never be the master.

Tuần vừa rồi là được đưa vào chế độ luyện tập “nghiêm

Xem thêm...
October 15, 2022

Chương trình Viết lại cuộc đời – Rewrite my life

Có những thói quen đã được thiết lập xong rồi giờ không

Xem thêm...
August 28, 2022

COVID và những cái “ngộ”

10 ngày bị covid đã giúp mình có những cái “ngộ” mà

Xem thêm...
August 10, 2022

Lời thật lòng

“THỪA NHẬN LÀ BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ CẢI THIỆN” Buổi khai vấn

Xem thêm...
July 16, 2022

Tụi nhỏ đã dạy mình về cuộc sống như thế nào!

Lần đầu tiên biết đến con mèo.   Hồi còn nhỏ, chỗ

Xem thêm...
June 26, 2022

Sống Cảm hứng – 1 năm nhìn lại, mình đã làm được những gì?

Nhìn lại 1 năm sau chương trình học Sống Cảm Hứng. 08/2021

Xem thêm...
April 14, 2022

Một món đồ lúc nào cũng mang theo bên người.

Ngày này, giờ này, cách đây 1 năm, tôi bị lên cơn

Xem thêm...
April 9, 2022

Nghề chuyên gia

Mình biết ơn vô cùng vì trong 2 tuần liên tiếp được

Xem thêm...
April 4, 2022

Tinh thần sống

Cái cây bé tí Nhúm đất tẻo teo Cành thì trơ trọi

Xem thêm...