April 4, 2022

Trong thinh lặng,

Tối om om.

Muôn ngàn kiếp,

Hóa như sương.

Lòng nhẹ bẫng,

Cõi ta bà.

Ta đi,

Giữa lối khuôn đời.

Ta buông

Một khắc tinh trời

Ta bay,

Vút cao ngàn trượng.

Ta tan,

Ta chạm,

Vào không.

Lataha, SG 26.12.21 – Viết trong tâm thái thiền

 

Hôm nay nhập thiền được thầy dẫn vào Định, tan vào không và buông hết mọi ảo ảnh của đời. Trong khoảnh khắc hân hoan ấy, mình như được về nhà, với với cội nguồn thiêng liêng.

Cảm ơn đời vì trong từng nhịp thở tôi đang sống, tôi đang hiện hữu và luôn trọn vẹn. Cảm ơn vì những tri kiến, những lối mòn ngột ngạt tối tăm đã tạo điều kiện để tôi hóa như một dòng chảy cuốn trôi đi tất thẩy.

Đi đến tận cùng rồi trở về nhà, dù trong tích tắc là đã một niềm hạnh phúc lớn lao.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>