Hôm nay một ngày chạy tới chạy lui. Cực mà vui vì được ăn ngon từ sáng tới chiều.
Hôm nay được dịp hàn huyên tâm sự với người bạn cũ, “cũng hơn 1 tuần” mới gặp, lâu ghê =)).
Hôm nay được ngồi nhìn lại xem mình đã đi được bao xa rồi, một tuần / một tháng / một năm trước rồi thấy mình đã lớn hơn nhiều rồi.
Hôm nay được ngồi he hé coi năm sau kế hoạch là gì, định đi đâu, học thêm kỹ năng gì, sẽ dành nguồn lực của mình vào đâu, sẽ tạo ra những kết quả gì. Tự nhiên thấy mình trưởng thành ghê.
Kỷ niệm một ngày thấy mình làm người lớn.
LataHa 16.12.2022
Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>