Có những ngày não load nhiều thông tin đến nỗi không nghĩ thêm được gì nữa cả. Thôi thì buổi tối nghe nhạc nhẹ, đọc vài trang sách, đi gấp quần áo rồi đi ngủ sớm.
Mai dậy tập yoga tiếp, another day ONE
LataHa 13.12.2022
Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>