Một ngày dài.
City tour cùng những cuộc họp sờ mờ lờ nhưng mà học hỏi được nhiều.
Cuối ngày, hết pin cả người lẫn điện thoại
Đầu tháng thôi mà chi mà căng rứa 🤣
Nghỉ khỏe mai kể cho nghe.
Hình mang tính chất khoe khoang và tự hào hãnh diện. Marou x Uniqlo
LataHa 1.12.2022
Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>