November 28, 2022
Ngày đầu tuần, các phiên họp kéo dài, liên tục.
Có nhiều việc để làm, thách thức chồng thách thức.
Có nhiều điều để nghĩ, về mục tiêu chung, về mục tiêu riêng, về con người, về tập thể chung, về cá nhân mình.
Tất cả đều là những trải nghiệm quý báu trên hành trình nhân sinh.
Cố gắng lên nào. Sắp được nghỉ Tết rồi 😃
Hình mặt trời lặn từ một góc của văn phòng.
Ảnh chụp bởi một “giai đẹp”, mình xin.
LataHa 28.11.2022
Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>