Hôm qua là lần đầu trải nghiệm một ngày yên lặng, thật sự không dễ. Nhưng nhờ nó mà mình nhận ra tâm trí của mình ồn ào đến mức nào, cái bản ngã bên trong nó vi tế đến độ nào. Mình tin rằng việc nghiêm túc thực hành ngày yên lặng sẽ giải phóng năng lượng và những khả năng mà mình chưa biết về bản thân mình.

Ngày hôm nay mình được gặp một bạn nhỏ 18 tuổi với vai trò là mentor tương lai của bạn. Bạn nhỏ như một phiên bản khác của mình, bạn làm mình nhớ lại hành trình đã đi qua từ năm 18 tuổi đến nay, như thể mình đã vượt sóng vượt gió để đến được nơi này. Một cảm giác biết ơn bạn vì đã cho mình cơ hội để được hiện diện lại với chính mình.

Ngày hôm nay, mình đã bước ra khỏi hành trình cũ, sẵn sàng, hoàn tất và trọn vẹn cho một hành trình mới. Những chuyện đã qua, đã qua. Những gì ở lại, ở lại.

Và cái sự ngáo ngơ của hôm qua thì hôm nay đã được hoàn chỉnh rồi. Đây là những bài học mình đã áp dụng, đã thực chiến, đã té xấp mặt và bầm dập đủ để trưởng thành. Giờ ghi ra hết để sẵn sàng cho một trang giấy mới của cuộc đời. 

30+ bài học cuộc đời của mình trong hơn 30 năm qua

Hôm nay, tôi trọn vẹn và hoàn tất với chính mình.

LataHa 11.11.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>