Một ngày yên lặng đặc biệt dành riêng cho chính mình.
Một món quà lần đầu tiên tự tặng bản thân.

Ngáo thì đến cuối ngày vẫn ngáo, viết một bài rất dài và tâm huyết trên website để mừng tuổi mới, và đến lúc hoàn tất máy hỏi mày có muốn lưu không? Mạnh dạn bấm hông và giờ hơi đơ ạ

Bài học ở đây là làm gì thì làm cho đến cùng, đừng có mà ương dở như thế.

LataHa 10.11.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>