November 9, 2022
Tụi nhỏ nhớ mình
Mình cũng nhớ tụi nó
Lúc đi đón ở tiệm về, tụi nó khóc như thể bị bỏ rơi. Làm mình cũng thấy xót trong lòng.
Bởi vì vậy mà nuôi chó mèo sẽ sống tình cảm lắm. Loài vật còn vậy thì con người sao lại nỡ nhẫn tâm
LataHa 09.11.2022
Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>