Một thông điệp mà trong hai ngày mình được dập liên tục. “Có nhiều con đường, hãy chọn một và đi đến cùng”. Cùng ở đây là đi đến tận cùng, đi qua hết tất thảy mọi thành vách của con đường đấy.

Mình thật sự có nhiều Phước báu để luôn được ở cạnh những người dẫn đường cho mình. Mọi việc đều có lý do để xuất hiện, mọi người đều có vai trò riêng trong đời sống của mình.

Thêm một lần được cởi bỏ những gì đã từng nghĩ mình biết. Hành trang càng lúc càng nhẹ dần.


Hà Nội trong tôi là quê hương thứ hai của mình.

Yêu thương cứ thế mà đong đầy.
LataHa 07.11.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>