Mình càng ngày càng cảm thấy việc khám phá bản thân nó mở ra cho mình cả một vũ trụ bên trong. Có những việc mình nghĩ rằng mình đã hiểu rồi nhưng thật ra lại chỉ mới hiểu được một phần rất nhỏ.


Càng quan sát và cảm nhận cách bộ não và cơ thể mình vận hành mình càng thấy con người chúng ta là một sinh vật cực kỳ đặc biệt trên Trái Đất này. Bài học của mình đến từ một lời cầu nguyện. Từ việc xin cho con được hiểu bản chất thật sự đến việc cho con được trải nghiệm toàn bộ những sự biến đổi kỳ diệu của mình.

Hôm nay vừa thiền vừa nghe thầy hát Tụng ca, và đây là trải nghiệm trong quá trình thiền của mình. Các tầng nghiệp cứ vậy là nứt vỡ.

Hào quang nào rơi xuống
Tan biến vào hư không
Tiếng Tụng ca thầy hát
Bất giác một nụ cười
Bình An, Bình An.

(Viết trong tâm thái thiền)

LataHa 03.11.2022

Hành trình sống với giấc mơ người dẫn đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>