Hôm nay ngồi đóng gói các quyển sách đã đi theo mình nhiều năm qua, chuẩn bị cho các em về ngôi nhà mới. Lật giở từng trang, bẻ lại từng cái gấp cho nó thẳng thớm, nhìn lại từng dòng ghi chú rồi thấy tự hào quá đỗi vì cái sự siêng năng của mình.


Một vài lời cảm ơn muốn gửi đến các vị chủ nhân mới vì đã đón nhận những quyển sách đầy các ghi chú của mình – Các bạn ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ với mình. Và bây giờ theo dòng nhân duyên lại lên đường đi làm nhiệm vụ mới. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

 

Thời gian này mình hay bị mất năng lượng vì có quá nhiều việc phải xử lý. Và hôm nay thầy bảo mình – “Dòng năng lượng của những ý tưởng luôn tuôn trào nhưng lại không thể hiện thực hóa được hết nên bị mất năng lượng.” Món quà đầu tháng được thầy khai thị, mình đã hiểu hành trình của mình hiện tại đang ở đâu và vì sao lại ở đó.

Sadhu Sadhu

LataHa 01.11.2022

Hành trình sống với giấc mơ người dẫn đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>