Thời gian này vũ trụ rất chiều mình, cho mình học bài học quả báo nhãn tiền rồi nhân quả đủ kiểu hay nói ngắn gọn là nghiệp quật đấy. Thở không ra hơi luôn 😆, vậy mới hiểu bình thường mình cũng chẳng có hiền lành gì cho cam.

Bài học của mình đến từ những trải nghiệm cảm xúc mà mình gieo cho người khác.

Trước đây khi đi học năng đoạn kim cương nó đã giúp mình hiểu sâu hơn về lý thuyết cũng như cách vận hành của luật nhân quả. Nhưng phải nhiều năm sau này tự trải nghiệm nhân quả mới đủ hiểu và đến khi nó dập te tua mới thấm được.

Lý thuyết học rất dễ, thế nhưng đi từ lý thuyết sang thực tiễn ta nói nó lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà vui vì được học, vui vì được trả nghiệp và vui vì hành trình này thật xứng đáng.

Ngày lễ Halloween, cần gì hóa trang. Để mặc mộc ra đường đủ sợ rồi nhỉ!


LataHa 30.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ người dẫn đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>