Hôm nay có người bất ngờ khi nghe mình nói tục. 🤣 Tại mình ít nói chứ không phải không biết nói.

Bạn bất ngờ vì nghĩ rằng mình “nết na đằm thắm” 🤣. Chắc là vì bạn chỉ có cơ hội để nhìn mình mỗi góc độ đó. Giờ đứng sang chỗ khác nên thấy lạ thôi.

Bậy hay không là do người nghĩ, Mình nói xong rồi thôi, mình chả nhớ, chả nghĩ gì. Người nào nghĩ nhiều thì bị vướng lại thôi mà.😆

Lúc trước mình cứ cố tỏ ra lịch sự, cố tỏ ra tri thức. Cái nào cố cũng đều là Pha ke hết á. Một câu nói không dứt khoát còn hơn nửa câu nói có. Khổ mình, khổ bạn, khổ tùm lum người. Thế nên đi toilet xong nhớ dội giùm


LataHa 22.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>