A simple Green
A simple Day


Tôi vừa nhận ra vài điều từ mọi việc đang phản chiếu xung quanh mình bởi về thế giới là tấm gương soi mình.

Có một số mô thức hành vi rất là tự nhiên mà bản thân mình không nhận ra. Khi người khác nói thì mình mới biết. Có một vài hành vi theo thói quen được tạo lập từ trong môi trường nuôi dưỡng từ bé, mà mãi đến giờ khi mình có cơ hội thực hành quan sát thì mới nhận ra đó là mô thức mà mình bắt chước. Lâu dần thành quen và thành tính cách.

Có một số suy nghĩ và dòng tâm thức của hiện tại, đã rất khác so với cách đây 1 tuần.

Còn nếu mà tính bằng tháng và năm thì có lẽ mình đã là một con người khác.

LataHa 20.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>