Hôm nay chân thành ghi nhận bản thân có nhiều trải nghiệm khó khăn và bị xuống tinh thần nên thế giới nhỏ bên trong được dịp bung tỏa sức mạnh. Nó cứ xì xầm bên tai những lời khó nghe, nó thúc đẩy những năng lượng nặng nề và tiêu cực. Nó xúi giục mình nói những lời không thật tâm, buông ra những ý niệm không hay.

Hôm nay tự cho mình là người tử tế nên dù quạu đến đâu cũng vẫn cư xử thanh lịch đến đó. Xong rồi tự quay ra “hấp diêm” tinh thần của mình. Thà như lúc trước thích thì chửi um lên, giờ mỗi lần chuẩn bị chửi lại đi hít thở rồi quay về bên trong đồ. Thấy mình tào lao ghê 🙄
Cuối ngày người một nơi, xe một nẻo. Lấy được xe rồi đến lúc đi ăn thì đi đến đâu hoặc hết đồ ăn hoặc đóng cửa đến đó. Rồi tự cảm thán có điều gì vũ trụ muốn nói với con hả!

Bài học hôm nay đó là nếu không vui thì nên đi ăn kem. Kem ngon lành cành cây.


Bài học sâu sắc hơn đó là ngồi lại với hơi thở của mình.
Bài học sâu hơn nữa đó là nhận ra tâm trí rất thích đưa vào chế độ nạn nhân vì khi đó nó sẽ rất có lý cho mọi điều nó thể hiện

Về nhà, là một vũ trụ khác với việc đầu tiên là hốt 💩 của tụi nhỏ 🐈🐈🐈
Xong rồi, giờ thắp nhang sám hối chứ hôm nay tạo nghiệp quá xá 🤪
….
Vừa sám hối xong. Đúng lúc 11: 11pm thì giở quyển sách của thầy Haemin ra, ngay trang thầy hỏi (Hình đính kèm).


LataHa 17.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>