Câu hỏi hôm nay là Mình đã làm gì để đối xử tử tế với chính mình?
(What I have done today to be good to myself?)


Tôn trọng bản thân và tận hưởng khoảng khắc này. Chỉ cần vậy là đủ năng lượng rồi đó.
LataHa 15.10.2022

Hành trình sống với giấc mơ Người Dẫn Đường

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>